адвокатска-кантора-стефанова

КАНТОРАТА

Адвокат Рая Стефанова се дипломира през 2002г. със специалност право във Велико Търновския Университет ”Св.Св. Кирил и Методий” и от 2003г. е правоспособен адвокат, член на адвокатска колегия Монтана.

Услугите, които кантората предлага на клиентите си са правни консултации при спорове по различни видове договори, за собственост, наследяване, семейно право, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, наказателно право, изпълнителен процес.

 • Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.
 • Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
 • Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
 • Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации и юридически лица с нестопанска цел.
 • Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.

Правни услуги в сферите на:

 • Обществени поръчки
 • Обезщетения за вреди
 • Обслужване на фирми
 • Имотни казуси
 • Семейно право
 • Брачeн договор
 • Наследствено право
 • Административно право
 • Изготвяне на договори
 • Лекарски грешки
 • Дела против държавата и общините за вреди
 • Трудово право
 • Обжалване на наказателно постановление
 • Изпълнителни дела
 • Регистрация на фирми ЕТ, ЕООД, ООД, сдружения, фондации…