МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Адвокатска кантора „СТЕФАНОВА предлага абонаментни правни услуги на лечебни заведения ни разполага със значителен опит в областта на медицинското право и предлага цялостно правно обслужване в тази сфера. Имаме богата практика в обслужване на медицински заведения /болници, медицински лаборатории, частни клиники, центрове за доболнична помощ и дентални клиники/.

Оплакванията на пациентите са ежедневие. Контролните органи като РЗОК, ИАМО и РЗИ изискват да давате обяснения по време на проверките. Не познавате процедурите по ЗАНН и НРД и не сте сигурни как да реагирате по време на извършваните административни проверки, дали да направите възражение против актовете им, или да ги обжалвате в съда.
Имате нужда от съставяне на нова и актуална документация свързана с дейността на лечебното заведение или изготвяне на документация и провеждане на процедури по обществени поръчки.

Защо абонаментни правни услуги?

Съвременните средства за комуникация позволяват получаване на правен съвет незабавно, в реално време, по телефон, факс или електронна поща. Абонаментното правно обслужване на лечебни заведения е с гарантиран достъп до експертна правна помощ, без ограниченията на работното време, без значение от населеното място, в което се намирате.

Какви услуги предлагаме?

Консултация с адвокат  във връзка с нормативните актове, регламентиращи дейността на лечебни заведения; Изготвяне на специализирани договори, свързани с медицинското обслужване;Цялостно изготвяне на вътрешните актове, уреждащи дейността на лечебните заведения;

Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване на трудово правоотношение, дисциплинарни наказания, процедури за подбор по Кодекса на труда /КТ/ и др.;

Консултиране във връзка с нормативните актове, регламентиращи обществените поръчки; Изготвяне на тръжната документация, включително обявлението  и решението за откриване на обществената поръчка; Представителство пред Агенция по обществени поръчки /АОП/;

Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и Върховен Административен Съд /ВАС/;Участие на юрист в комисията при отваряне на офертите; Изготвяне на документацията, свързана с работата на комисията; Подписване на договор; Правно обслужване във връзка с изпълнението на сключения договор; Процесуално представителство във връзка с неизпълнението на сключен договор за обществена поръчка;

Правни консултации при подадена жалба от пациент и изготвяне на становище;  Правно съдействие при извършване на проверка в лечебното заведение от Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/, Изпълнителна агенция “Медицински одит”  /ИАМО/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/ и др.;

Правно съдействие при сключване на договори за обезвреждане на болнични отпадъци;

Представителство на лечебното заведение пред всички административни органи;

Как се определя месечната абонаментна такса? 

Месечната абонаментна такса се определя от обема услуги, от които се нуждаете. За всеки клиент разработваме индивидуална оферта с най-изгодна цена след като разберем какви са Вашите изисквания и нужди. Може да се договори почасово обслужване или обслужване при постоянна месечна такса.

 

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *