ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обществени поръчки

Eкипът на Адвокатска кантора Стефанова притежава задълбочени познания в сложната правна материя на обществените поръчки, базиращи се на широк опит в консултирането на клиенти, провеждащи процедури по обществени поръчки, както и такива участващи в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Ние предоставяме пълен пакет от правни услуги, предназначени да обслужват нуждите на възложителите и изпълнителите на обществени поръчки Опитът ни, ни позволява да предоставим правно съдействие както при подготовката на конкурсната документация, така и в другите фази от развитието на процедурата до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка и участие в комисии за разглеждане и оценка на оферти от участници в процедурите. Услугите, които предоставяме в тази насока, включват:

 • консултиране и участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • изготвянето на тръжна документация;
 • оказване на правна помощ при изготвяне на оферти;
 • представителство на възложителя по време на цялата тръжна процедура;
 • анализ на юридическата и финансовата структура на проекти за публично-частни партньорства;
 • изработване на споразумения от публично-частен характер с публични институции;
 • представителство на кандидати в конкурсни процедури пред публични органи;
 • изготвяне на покани за участие в търгове, концесии или обществени поръчки;
 • осъществяване на посреднически функции при преговори между частни субекти и публични органи;
 • Обжалване на решения на възложителите пред КЗК;
 • Обжалване на решения на КЗК пред ВАС;
 • Процесуално представителство на възложителите пред КЗК и ВАС;
 • Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка пред арбитраж или съд

 

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *