ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Прогноза на възможността за събиране на дълг

Адвокатска кантора „СТЕФАНОВА” предлага на своите клиенти услуга  – прогнозиране на възможността да бъде събрана дължима ви сума. Услугата може да се осъществява и онлайн без посещаване на офиса ни в много кратък срок.

Какво представлява услугата?

Ваш клиент, доставчик, бизнес партньор, работодател или лице на което сте дали заем ви дължи определена парична сума. Трябва да я заплати в определен срок или след като сте го поканили за това, но в нередки случаи задълженията не се изпълняват според уговореното и плащане на дължимата сума не се извършва. Ако напомнянията по телефона и писмената покана до длъжника не дадат резултат е необходимо бързо да предприемете конкретни действия тъй като възможността за събиране на вземането намалява, поради изпадане на длъжника в неплатежоспособност, липса на секвестируеми активи или изтичане на погасителни давностни срокове.

Може да се обърнете първо към агенция по събиране на вземания или направо към съда и започнете необходимите процедури по съдебно предявяване на вземането и след успешен за вас изход от делото започнете принудителното му изпълнение от съдебен изпълнител. Съдействието на агенцията и съдебните производства освен, че изискват време са свързани и с немалки финансови разходи за вас като заплащане на хонорари и такси, но понякога се оказва, че длъжника няма достатъчно имущество, с което да се погаси задължението му или поне част от него. В крайна сметка не успявате да възстановите дори похарченото за разноски по събиране на дълга.

Как да избегнете това?

Като знаете какви са шансовете за събиране на вземането преди да предприемете съответните действия.

Това означава да разполагате с достатъчно информация, която ние може да ви предоставим, за стойността на разходите, които ще направите по събиране на дълга,  времето, което ще е необходимо за това, възможността за спечелване на делото при съдебно предявяване на дълга и каква е платежоспособността на длъжника, след като проучим притежаваното от него имущество, започнатите производства по ликвидация или несъстоятелстност и образуваните срещу него изпълнителни дела.

Нашия компетентен анализ и данните, които ще посочим за възможността за събиране на дълга ще ви помогнат да вземете адекватно решение за това какви да са първите стъпки, които може да предприемете и как бихте могли да ограничите до минимум неоправданите и невъзвръщаеми разходи и също така спестите време.

Как се осъществява тази услуга ?

Може да ни изпратете искане за извършване на проучване за събираемостта на ваше вземане, чрез имейл. Искането ви трябва да съдържа подробна и изчерпателна информация за възникването на задължението и данни за длъжника за да можем да ви бъдем максимално полезни. Също така ако разполагате с документи свързани със вземането е необходимо да ни ги изпратите по един от двата начина, чрез имейл или скайп след като ги сканирате или по пощата, или куриерска служба след като направите ксерокопия. Винаги посочвайте имейл или телефон за обратна връзка за да можем да ви зададем доуточняващи въпроси ако е необходимо.

В много кратък срок ще получите отговор за това каква е нашата прогноза за възможността за събиране на вземането в пълен размер или частично, евентуални резултати от съдебното дело по предявяване на дълга, размера на таксите и разноски в съдебното производство и съдебното изпълнение, платежоспособността на длъжника, както и неотложни действия които може да предприемете за гарантиране събираемостта на вземането си.

Цената се определя, съгласно наредбата за адвокатските възнаграждение като почасова консултация на цена от 60 лева и може да я получите по имейл след като бъде заплатена. Заплащането се извършва по банков пътл

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *