РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ONLINE

ЦЕНИ

КАКВО Е НАШЕТО ПРЕДИМСТВО?

Съгласно Закона за търговския регистър, държавните такси за подадени по електронен път заявления са с 50% по-ниски!

Възползвайте се от нашите услуги за подаване на документи в търговския регистър от адвокат с електронен подпис, намалени държавни такси и без нотариална заверка на заявленията! Приемаме заявления on line от цялата страна.

Имаме възможност да подготвим в двуезичен вариант от български и английски на всички документи свързани с регистърното производство при всички видове дружества.

Предлагаме Ви удобството на електронния формуляр за да направите вашата on-line заявка за регистрация на фирма. В рамките на 24 часа от нейното получаване заявката Ви ще бъде обработена и нашият екип ще установи контакт с Вас за подписване на необходимите заявления и документи във връзка с регистърното производство. В цената на услугата се включва издаване на удостоверение за актуално състояние и фирмен печат.

Адвокатска кантора Стефанова има дългогодишен опит в предоставянето на услуги по регистрация на фирма и при нас ще получите професионална консултация и детайлна информация за необходимите документи и процедурите по регистрация на ЕТ, ООД и на ЕООД и всички останали дружествени форми.

Поради неправилно подготвени документи голяма част от фирмите получават откази по подадените заявления. Когато има отказ се заплаща отново държавната такса.

Регистрацията на нова фирма, обявяването на годишни финансови отчети и вписването на промени в основни обстоятелства ще бъде извършена от адвокат с електронен подпис. Прецизната подготовка на документите, съобразно изискванията на Търговския регистър налага детайлно познаване както на новите нормативни актове, така и на практиката на Търговския регистър и предотвратява  получаването на откази по подадените заявления.

Услугите, които извършваме са:

 Учредяване на ЕТ, ЕООД и ООД, СД, АД ЕАД, КД КДА включително и от съдружници или учредители юридически или чуждестранни лица.

 Прехвърляне на дружествени дялове или акции.

 Промени в обстоятелства /промяна на адреси седалище, на име на фирма, промяна на управител, на предмета на дейност и т.н./.

 Вписване на годишен финансов отчет.

 Обявяване на актове.

 Прехвърляне на предприятие.

 Заличаване на фирма.

 Ликвидация.

 Увеличаване или намаляване на капитала на ОДД или АД.

 Преобразуване на търговски дружества.

 Учредяване и промени в обстоятелствата за сдружения с нестопанска цел и фондации.

 Регистърно производство на ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА, ЕВРОПЕЙСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, ЕВРОПЕЙСКИ КООПЕРАТИВНИ ДРУЖЕСТВА И ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ – СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО.

 

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *