справка-имот

СПРАВКА ЗА ИМОТИ

Справка от Имотния регистър при Агенция по вписванията

Справката от имотен регистър, която ще извършим за Вас ви дава информация за правото на собственост върху даден имот и може да замести удостоверението за тежест, тъй като дава възможност за проверка на вписаните тежести и ипотеки. Ако Ви е нужна информация дали дадено лице или дружество – Ваш бизнес партньор притежава недвижими имоти или ви предстои да закупите такъв и ви интересува дали върху имота са вписани тежести – ипотеки, възбрани или искови молби за заведени дела, учредени права за ползване на трети лица, можете да направите проверка без да е нужно да губите време за справки на място в Имотния регистър.

Справка може да бъде направена по ЕГН на физическо лице или по ЕИК (Булстат) на фирма. За да поръчате справка от имотния регистър е необходимо да ни изпратите имейл, чрез формата за контакти по-долу или да се свържете с нас на тел: +359 887254510, като моля посочвате имейл или телефон за обратна връзка.

Цената на услугата в сайта е 10 лева за справка от една Служба по вписванията (за едно лице или дружество).

Ако лицето има вписвания в повече от един район, ние ще Ви пишем в кои Служби по вписванията има данни за лицето и Вие ще ни отговорите за кои служби искате да получите справка, т.е. ще трябва да ни посочите района, за който искате справка. Ако искате справки от всички райони, цената на услугата ще е 10 лева за всяка отделна справка (за всяка Служба по вписванията, напр. Варна, София и т.н.).

През формата за контакт в сайта ни изпратете информация за лицето или дружеството, за което искате да направим справката – имена и ЕГН на физическо лице или имена и ЕИК (Булстат) на фирма.

До 24 часа от запитването ние ще направим справката и ще Ви я изпратим като файл (pdf) на е-мейла, който сте посочили. Справката ще получите след заплащането й.

Справката, която ще получите е от официалния уебсайт на Имотния регистър при Агенция по вписванията – същата справка ще получите и от Имотен регистър в офисите на Агенция по вписванията. В нея са отразени всички вписвания за лицето от 2000 г. до момента – покупки на имоти, продажби, ипотеки, възбрани, делби и др.

Ако искате да направите повече от една справка или за повече от едно лице, можете да преведете цялата сума, необходима за всички справки, които искате да направим.

Ако след като сте получили справката се затруднявате да я разчетете и искате тя да ви бъде обяснена или разтълкувана можете да получите становище от адвокат, в което подробно е описано какви сделки и вписвания има по партидата на лицето от справката. Становището ще получите по имейл, а по ваше желание и сканирано с подпис и печат на адвоката, в който хронологично е описано какви сделки е извършило лицето, какви ипотеки са вписани и др. Цената на тази консултация се договаря конкретно.

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.